سد شنجور شهرستان رزن در آستانه سر ریز

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان اظهار کرد: سد شنجور رزن بزودی سرریز می کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان همدان،مهندس منصور ستوده گفت: سد شنجور رزن با حجم قابل تنظیم پنج و نیم میلیون مترمکعب و حجم مخزن پنج و دو دهم میلیون مترمکعب بمیزان ۵ میلیون متر مکعب آن پر شده که به‌ ۹۹ درصد حجم کلی خود رسیده است.

گفتنی است این سد از نوع هسته رسی است و ارتفاع از کف زمین ۲۹ متر و طول تاج ۶۶۴ متر است و ۳ میلیون مترمکعب از آب آن در شرب و صنعت و ۲ میلیون مترمکعب در کشاورزی مصرف خواهد شد. ساخت این سد در سال ۸۷ آغاز و برای آن بیش از۵۰ میلیارد تومان هزینه شد.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان همدان

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای همدان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای همدان

    شركت آب منطقه‌ای همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات