انتخاب موسسه حسابرسی برای امور مالی سازمان در سال منتهی به اسفند۱۳۹۷

انتخاب موسسه حسابرسی برای امور مالی سازمان در سال منتهی به اسفند۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد ، در نشستی با حضور سه تن از بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، آقای دری مشاور امور مالیاتی سازمان به تشریح الزامات قانونی مربوط به ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم پرداخت و بازرسان سازمان نیز با اشاره به مفاد ماده ۸۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در این زمینه نظرات خود را ابراز داشتند و خواستار هماهنگی هر چه بیشتر موسسه منتخب حسابرسی سازمان با بازرسان شدند.
در پایان پس از بررسی پیشنهادهای ارسالی، موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان، با مدیریت آقای کشاورزیان به عنوان موسسه حسابرسی منتخب معرفی شد تا پس از تصویب هیئت مدیره کار خود را برای بررسی صورت حساب های مالی سال ۱۳۹۷ سازمان به انجام رساند.
گزارش رسیده حاکیست هیئت مدیره سازمان در جلسه روز چهارشنبه ۲۸ فروردین ۹۸ پس از بحث و تبادل نظر، این پیشنهاد را مورد موافقت قرار داد تا موسسه حسابرسی یاد شده کار خود را در اسرع وقت آغاز و به انجام رساند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات