گزارش تصویری از حضور فعال اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان در هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست کشور

گزارش تصویری از حضور فعال اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان در هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست کشور

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات