جمع آوری ۵۰۰ متر تور ماهی گیری و بلم های صیادی در سد درودزن فارس

جمع آوری ۵۰۰ متر تور ماهی گیری و بلم های صیادی در سد درودزن فارس

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات