عیادت شهردار خرمشهر از عنایت صحتی شکوه از رزمندگان ۴۵ روز مقاومت خرمشهر

عیادت شهردار خرمشهر از عنایت صحتی شکوه از رزمندگان ۴۵ روز مقاومت خرمشهر

عیادت شهردار خرمشهر از عنایت صحتی شکوه از رزمندگان ۴۵ روز مقاومت خرمشهر

داود دارابی شهردار خرمشهر در شامگاه جمعه ..........

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات