ارتقاء ارائه خدمات با استفاده از فنآوریهای نوین گام مهمی در انسدادگلوگاه های فساد است

ارتقاء ارائه خدمات با استفاده از فنآوریهای نوین گام مهمی در انسدادگلوگاه های فساد است

دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم شرکت آب منطقه ای تهران گفت: انسداد گلوگاه های فساد و نقاط آسیب پذیر با الکترونیکی نمودن فرآیندها ارتباط مستقیم دارد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا سنجری نیا" با بیان این مطلب اظهار کرد: پیشبرد الکترونیکی نمودن فرآیندها در راستای ارتقاء سلامت اداری و بهینه سازی خدمت رسانی به مردم است، چرا که با ارائه ساده و روان خدمت، رضایت شهروندان فراهم شده و این مهمترین هدف برنامه های ششم، هفتم و هشتم برنامه جامع اصلاح نظام اداری می باشد. وی افزود: اکنون در عصری زندگی می کنیم که توسعه و پیشرفت مبتنی بر بکارگیری هدفمند فنآوری اطلاعات می باشد. در شرکت آب منطقه ای تهران نیز باید در مسیر نیل به سرآمدی و تحقق هر چه بهتر اهداف موضوع ماموریت شرکت تلاش حداکثری جهت بکارگیری ظرفیتهای موجود فنآوری اطلاعات انجام پذیرد. دبیر کمیته سلامت اداری ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات