همکاری دستگاه قضایی و انتظامی برای آزادسازی اراضی حریم و بستر رودخانه های ورامین

همکاری دستگاه قضایی و انتظامی برای آزادسازی اراضی حریم و بستر رودخانه های ورامین

سرپرست امور منابع آب ورامین گفت: با توجه به اعلام پرونده های تخلفی غیرمجاز به مراجع قضایی مقرر شد نسبت به آزاد سازی بستر و حریم رودخانه ها با همکاری مراجع انتظامی اقدام شود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمد داودی" با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: در راستای تاکید دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال مبنی بر لزوم حفظ و حراست از منابع آب های سطحی و جلوگیری از تصرف بستر و حریم رودخانه ها، مجاری آبهای سطحی و به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در جهت برخورد سریع و قاطع با متخلفین منابع آبهای سطحی بالاخص زمین خواران بزرگ و با عنایت به بحران های آبی به وجود آمده طی روزهای ابتدایی سال ۹۸ و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی ناشی از وقوع سیل همراه کارشناس حقوقی و کارشناس آبهای سطحی امور جلسات متعددی با دادستان ها و فرمانداران حوزه عملکرد تشکیل گردید. ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات