برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات پروژه آبرسانی به شهرهای بم و...

جلسه ای با حضور معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان، مدیرعامل شرکت جنرال مکانیک، مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور طوس آب و مجری پروژه آبرسانی به شهرهای بم و بروات تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمان، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۹۸ جلسه ای با حضور مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان، مدیرعامل شرکت جنرال مکانیک و هیئت همراه، مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور طوس آب و کارشناسان مربوطه و مهندس امیری مجری پروژه آبرسانی به شهرهای بم و بروات در دفتر معاونت طرح و توسعه تشکیل و در خصوص مسائل و مشکلات پروژه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در پایان جلسه مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان با توجه به مشکلات کمی و کیفی آب منطقه بم و بروات بر ضرورت تسریع در انجام عملیات پروژه فوق تاکید نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات