گزارش سالیانه فعالیتهای کمیته مالی و مالیاتی شورای مرکزی

گزارش سالیانه فعالیتهای کمیته مالی و مالیاتی شورای مرکزی


گزارش سالیانه فعالیتهای کمیته مالی و مالیاتی شورای مرکزی

اهم فعالیت های کمیته مالی و مالیاتی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال ۹۷ منتشر شد.
مهندس امراللهی خزانه‌دار شورای مرکزی در این باره می گوید: تلاش در جهت اجرایی شدن خط مشی شورای مرکزی در زمینه های مالی و مالیاتی، بالا بردن سطح دانش کاربردی و توانمند سازی واحدهای مالی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و ایجاد وحدت رویه در ثبت و نگهداری حسابها و گزارش های بودجه ای سازمان نظام مهندسی ساختمان، از مهمترین اهداف کمیته مالی و مالیاتی بوده است .
بنا به اظهار وی در سال ۹۷ بالغ بر تعداد ۹ جلسه کمیته و چهار جلسه عمومی با حضور مدیران مالی و خزانه داران استان‌ها برگزار گردیده است که از مهمترین آنها برگزاری جلسه‌های توجیهی با حضور مدیران مالی و خزانه داران سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها با هدف شفاف سازی مالی و آموزش مراقبت و دقت در رعایت ضوابط و مقررات مالی بوده است.
تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی نحوه تعیین حقوق و دستمزد پرسنل شاغل در سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در راستای مواد ۲۷ و۲۸ نظام نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای مرکزی برای اجرا از ابتدای فروردین ۹۸، همچنین تدوین فرمت بودجه پیشنهادی شورای مرکزی مطابق با قانون و آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان و پیگیری امور مربوط به تعلیق شناسه ملی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها و شورای مرکزی از مهمترین اقدامات اخیر کمیته مالی و مالیاتی سازمان گزارش شده است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات