دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۸ شهرداری بیرجند بررسی شد

دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۸ شهرداری بیرجند بررسی شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

  منبع خبر

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات