تدقیق در رعایت ضوابط, بررسی های تفصیلی و انتخاب مدلهای واگذاری...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه‌ای که با حضور مدیرعامل شرکت, نمایندگان معاونت طرح و توسعه و برنامه ریزی, معاون منابع انسانی, مالی و پشتیبانی شرکت, نمایندگان شرکت سرمایه گذاری هلدینگ شایگان و نمایندگان دفتر امور اقتصادی استانداری, اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان و مدیر امور مالی و ذیحسابی شرکت برگزار گردید مدل های واگذاری اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بخش خصوصی به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این جلسه درویشی با اشاره به اهمیت الگو و شیوه‌های موفق اجرا شده در واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عملیاتی کردن آن با کمک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی, رعایت قانون و برآوردهای اقتصادی دقیق را جزو اصلی ترین زیرساخت‌های توسعه سرمایه‌گذاری دانست و تدقیق در رعایت ضوابط بررسی های تفصیلی و انتخاب مدل های واگذاری مناسب را عاملی برای تسریع در کار دانست. در این جلسه با ارائه گزارشی توسط الفتی مدیر دفتر توسعه سرمایه گذاری شرکت و ارائه نظرات معاون منابع انسانی مالی و پشتیبانی, مراتب آمادگی آب منطقه ای کرمانشاه برای ورود به بحث سرمایه‌گذاری در طرح سد کبوترلانه به استماع نمایندگان شرکت هلدینگ شایگان و سایر مدعوین رسید .

اسدی زاده نماینده استانداری کرمانشاه و خلیلی معاون اداره کل امور دارایی و اقتصادی استان نیز با بیان نظرات خود, تبیین شیوه‌های اصولی و رعایت ضوابط برای واگذاری را از اصلی‌ترین رویکردهای توفیق در همکاری های بخش دولتی و خصوصی برای سرمایه‌گذاری دانستند. در ادامه نمایندگان شرکت هلدینگ شایگان نیز با اشاره به اینکه مذاکره از اصول کلی و مهم برای بررسی شیوه ها و مدل های مالی و سرمایه گذاری است برگزاری جلسات و ارائه دقیق تر مدل‌های مالی برای واگذاری استقبال کردند و اظهار امیدواری نمودند بتوان با ورود به این مرحله منشا خدمات سازنده ای برای استان کرمانشاه بود .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات