اسیب دیدگی ۸۵۰ کیلومتر از شبکه های توزیع برق در اروند ...

کامران حدادی مدیر روابط عمومی توزیع برق استان خوزستان در گفت و گو با پایگاه خبری توانیراخرین اخبار سیل اخیر در اروند کنار را اسیب دیدگی ۸۵۰ کیلومتر شبکه توزیع برق در ۸ شهرستان حادثه دیده عنوان کرد که با وارد امدن۷۰۹.۱۰۰ میلیون ریال خسارت همراه بود.


وی طول شبکه های اسیب دیده را ۲۷۰ کیلومتر در شعیبیه شوشتر،۳۱۰ کیلومتر درشوش و عبدالخان،۱۰۳ کیلومتر درسوسنگرد و بستان،۶۴ کیلومتر درهویزه ورفیع،۱۲ کیلومتر در دزفول و سردشت،۳۰ کیلومتر درخرمشهر،۵۸ کیلومتر در شادگان و دارخوین و ۳ کیلومتر در اروند کنارذکر کرد که بیشترین خسارت به میزان ۲۸۹.۸۰۰ میلیون ریال به شبکه برق شوش و عبدالخان وارد شده است.

دکتر حدادی در تبیین اخرین وضعیت ابگرفتگی روستاهای استان به۲۶ روستای تخلیه شده با ۱۵۵۹ مشترک برق در شهرستانهای شعیبیه ،عبدالخان،شادگان و سوسنگرد اشاره کرد که ۲۴ ترانس توزیع برق با ۳۸۳ مشترک در۱۱روستا بی برق شده است.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات