پیگیری طرح عارضه سنجی در گروه تخصصی ترافیک

پیگیری طرح عارضه سنجی در گروه تخصصی ترافیک


پیگیری طرح عارضه سنجی در گروه تخصصی ترافیک

جلسه گروه تخصصی ترافیک درمحل شورای مرکزی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، در این جلسه اعضا پیشنهاد کردند که یک یادداشت فنی در خصوص حادثه سیل آغازسال۹۸ کشور، از لحاظ فنی و تکنیکی و از نظر راه و ترابری وشهرسازی (از منظر پهنه نگری) آماده گردد.
در این نشست همچنین درخواست شد اقدامات لازم جهت ورود به تفکیک اراضی توسط سه رشته ترافیک، نقشه برداری و شهرسازی و همچنین بحث ایمنی ترافیک در حین اجرا و گنجاندن آنها در شرح خدمات جدید صورت گیرد.
بر اساس این گزارش ،در خصوص آموزش و ترویج ترافیک در حوزه عارضه سنجی، مقرر شد استانهایی چون خراسان رضوی، قزوین، مازندران، اردبیل و تهران گزارشهای عارضه سنجی نمونه را جهت بررسی و طرح در گروه، تنظیم و ارسال نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات