تعداد تلفات مرال های پارک سیاهداران به ۶ راس رسید.

تعداد تلفات مرال های پارک سیاهداران به ۶ راس رسید.

تعداد تلفات مرال های پارک سیاهداران به ۶ راس رسید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان عارف شادکام رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش بیان داشت با ادامه جستجو در داخل محوطه نگهداری مرال ها در پارک سیاهداران لاشه دو راس مرال ماده دیگر پیدا شد که مجموعا تعداد تلفات در این سایت ۵ مرال ماده و یه نر می باشد.
وی همچنین بیان داشت با حضور دامپزشک شبکه دامیزشکی شهرستان کلیه لاشه ها معاینه و بازدید و یک لاشه کالبد کشایی و نمونه برداری انجام و با رعایت کلیه ضوابط لاشه های معدوم و سپس از مرال های موجود در سایت خون گیری انجام و واکس ها مورد نیاز توسط دامپزشکی تزریق و کنه زدایی نیز شد .
وی همچنین بیان داشت به محض مشحص شدن علت مرگ از طریق دامپزشکی اطلاع رسانی انجام خواهد شد و این سایت توسط حفاظت محیط زیست شهرستان و شبکه دامپزشکی تحت کنترل می باشد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات