آموزش مفاهیم زیست محیطی مرتبط با زباله و بازیافت به دانش آموزان در رودبار

آموزش مفاهیم زیست محیطی مرتبط با زباله و بازیافت به دانش آموزان در رودبار

به منظور فرهنگ سازی و آموزش مفاهیم زیست محیطی مرتبط با طبیعت و آشناییکودکان با فرهنگ تفکیک و بازیافت زباله و خودداری از ریخت و پاش زباله، کلاسهایآموزشی برای دانش آموزان پایه ی ابتدایی شهر رستم آباد شهرستان رودبار تشکیل شد.

رامین حسین زاده رییس حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار با اعلام این خبر گفت: یک کلاس آموزشی در محل کانون پرورشی فکری کودکان شهر رستم آباد با هدف ایجاد فرهنگخودداری از ریخت و پاش زباله و تفکیک و بازیافت آن تشکیل شد.
او افزود: در این کلاس آموزشی که با همکاری خوب کانون پرورشی فکری کودکان شهررستم آباد برگزار شد، همکاران این اداره با حضور فعال در میان کودکان شرکت کننده در کلاس، آنها را با خطرات زباله و فرهنگ بازیافت آن آشنا کرده و به سوالات کودکاندر این زمینه پاسخ دادند.

حسین زاده اهمیت آموزش به کودکان را بسیار جدی و لازم قلمداد کرد و گفت: آینده کشور و محیط زیست مان در دستان کودکان امروز بوده و اینکه در آینده حال محیط زیستمان خوب یا در حال تخریب و نابودی باشد، به دستان کودکان امروز رقم خواهد خورد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات