نگاه ویژه به معضلات اجتماعی چون فقر و رفع آن

نگاه ویژه به معضلات اجتماعی چون فقر و رفع آن

شهردار ارومیه گفت:  در بودجه سال ۹۸ مدیریت شهری،  اعتباری جهت رفع فقرو  آسیب های اجتماعی اختصاص یافته است .

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  محمد حضرت پور در جلسه تعامل با مسئولان نیروی انتظامی شهرستان ارومیه  بیان کرد:  در طول چند سال گذشته نیروی انتظامی همواره در جهت توسعه شهری درموضوعاتی چون  اجرای پروژه های عمرانی و رفع معضل سد معبر و مشکلات ترافیکی در کنار مدیریت شهری ارومیه بوده است.

وی با اشاره به تحقق پروژه های عمرانی در شهر، بیان کرد:  همواره در اجرای پروژه های عمرانی چون تقاطع های غیر همسطح،  نیروی انتظامی در صف اول و در کنار شهرداری بوده تا مشکلی در روند عملیاتی اجرایی به وجود نیاید.

شهردار ارومیه عنوان کرد:  شهرداری ارومیه در جهت ایجاد امنیت و توسعه شهری جدا از نیروی انتظامی نیست و توسعه شهری در سایه امنیت است و شهرداری ارومیه همواره در کنار نیروی  انتظامی با رعایت چارچوب ها است.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی  مورد اعتماد مردم است، بیان کرد:  اگر اعتماد مردمی از شهرداری و نیروی انتظامی سلب شود این منجر به ترزیق سم مهلکی در بدنه جامعه می شود .

شهردار ارومیه با بیان اینکه دشمنان اسلام همواره دست از دشمنی خود برنداشته اند و با پیاده سازی نقشه های شوم خود سعی در ورود به تمام زوایای جامعه چون حوزه فرهنگی دارند ، اظهار کرد: در گذشته بیشترین دغدغه در شهر ایجاد پروژه های عمرانی جهت رفاه شهروندان بود اما امروز با توجه به هدف گذاری های دشمن باید بر رفع  معضلاتی اجتماعی چون فقر و بیکاری همت کرد.

وی معضل فقر را در افزایش معضلات اجتماعی چون سرقت تاثیر گذار دانست و گفت:  فقر معضلی در فضای امنیتی و اجتماعی است  که گریبانگیر جامعه شده است و  هیچ کس به اندازه نیروی انتظامی تاثیر گذار در رفع آسیب های اجتماعی چون فقر در جامعه نیست .

شهردارارومیه با بیان اینکه در این برهه حساس بین فقر و حاکمیت  باید حلقه واسط باشد، افزود: در صوت عدم توجه به معضل فقر، معضلات اجتماعی در جامعه بیش از پیش پررنگ می شود  و این مهم  باعث ضربه به بنیان خانواده می شود که در این برهه نقش نیروی انتظامی در حذف این معضلات و ناکام ماندن دشمنان اسلام بسیار با اهمیت است .

وی با اشاره به نقش شهرداری ارومیه در رفع فقر و آسیب های اجتماعی ، بیان کرد:  شهرداری ارومیه  در بودجه  سال۹۸،  اعتباری در خصوص رفع فقر و آسیب های اجتماعی اختصاص داده است و در این خصوص نیز جلساتی با نیروی انتظامی استان گذاشته می شود تا نسبت به شناسایی و رفع این مهم اقدام شود .

شهردار ارومیه عنوان کرد:  خارج از نگاه بخشی و اداری،  مدیریت شهری در کنار نیروی انتظامی است و امید است با تعامل بیشتر  در جهت توسعه و آبادانی شهر ارومیه قدم برداریم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات