شهروندان پروانه ساختمانی را ظرف ۱۸ روز دریافت می‌کنند

شهروندان پروانه ساختمانی را ظرف ۱۸ روز دریافت می‌کنند

مدیر کل نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی شهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر با فرایندهای تعریف شده در راستای تسهیل امور، متقاضیان ساخت و ساز تنها در ۱۸ روز کاری می‌توانند پروانه ساختمانی خود را دریافت کنند.

خلیل عسکرپور اظهارکرد: فرایند صدور پروانه ساختمانی ۴۵ روز به بالا زمان نیاز داشت، اما با تعریف فرایندهای جدید چنانچه استثناهایی همچون قرارگیری پلاک‌ها مسکونی در محدوده بافت تاریخی و میراث فرهنگی وجود نداشته باشد، صدور پروانه طی ۱۸ روز انجام می‌شود.

وی با اشاره به مراحل دریافت پروانه ساختمان، تصریح کرد: باتوجه به دستورالعمل ابلاغی شهردار اصفهان و نامه شماره ۱۱۸ جهت مراحل دریافت صدور پروانه ساختمان، طبق برنامه زمان‌بندی که در اداره کل نظارت صورت گرفته، ثبت درخواست باید در کمتر از یک روز صورت بگیرد.

مدیرکل نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی شهرداری اصفهان با بیان اینکه پس از ثبت درخواست صدور پروانه ساختمانی، پرونده مربوطه به کارشناس بازدید ارجاع می‌شود تا در مدت دو روز این فرایند انجام و سپس به مرحله طرح تفضیلی ارجاع شود، افزود: برای انجام این مرحله نیز دو روز زمان در نظر گرفته شده و اگر پرونده تایید نشود باید مراحل خاص خود را طی کند که این موضوع بستگی به کاربری‌های غیر مرتبط، محدوده‌های تاریخی، نیاز به نقشه‌برداری دارد.

وی ادامه داد: پس از طرح تفصیلی، پرونده وارد مکاتبات شهرسازی می شود که کمتر از یک روز دستور صدور تهیه نقشه صادر خواهد شد و در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشد، پرونده به مرحله شهرسازی ارجاع و کمتر از سه روز وارد مرحله محاسبات می‌شود، البته در صورت نبود مشکل در فرایندها حدود سه روز نیز برای انجام مکاتبات شهرسازی زمان نیاز است.

عسکرپور با بیان اینکه در مکاتبات شهرسازی مراحل بیمه ساختمان، آتش‌نشانی و فرایند تهیه نقشه‌های سازه و صدور معرفی‌نامه مهندسان انجام می‌شود، گفت: با سیستم بیمه هماهنگی‌های لازم صورت گرفته تا کمترین زمان برای انجام این فرایند اعمال شود.

وی خاطرنشان کرد: در بخش آتش‌نشانی اقدامی که صورت گرفته و با فرایندهای قبل تا حدودی تفاوت دارد، این است که براساس پیوست نظام اداری مقررات ملی، ساختمان‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود یکی ساختمان‌های مسکونی بالاتر از پنج طبقه از روی زمین است که حتماً باید استعلام آتش‌نشانی برای آنها انجام شود و برای ساختمان‌های مسکونی پنج طبقه و کمتر نیازی به استعلام آتش‌نشانی نیست.

مدیرکل نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در خصوص تهیه نقشه‌های سازه، گروه‌ها به دو دسته «الف و ب» و «ج و د» تقسیم‌بندی شده که در گروه «الف و ب» نقشه‌های محاسبات و فرم تعهد محاسبات رایانه ای با مهر و امضاء مهندس محاسبات طراح مورد تایید قرار می‌گیرد و توسط معاونت شهرسازی واحد ایستایی کنترل می شود و در «گروه ج و د» صدور برگه شناسنامه فنی ساختمان توسط واحد ایستایی معاونت شهرسازی انجام می‌شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات