بازدید کارشناسان دفتر امور شهری استانداری از شهرداری و شورای اسلامی دامغان

بازدید کارشناسان دفتر امور شهری استانداری از شهرداری و شورای اسلامی دامغان

بازدید کارشناسان محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان از شهرداری و شورای اسلامی شهر دامغان see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php لینک اصل خبر در سایت شهرداری دامغان

    منبع خبر

    شهرداری دامغان

    شهرداری دامغان یک شهرداری در شهر دامغان می باشد

      نظرات