نخستین جشنواره داستانی آب گامی به سوی کمرنگ شدن مرزبندی های قومی و سیاسی در مباحث آب است

نخستین جشنواره داستانی آب گامی به سوی کمرنگ شدن مرزبندی های قومی و سیاسی در مباحث آب است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید بر نگاه ملی نخستین جشنواره داستانی آب ، گفت : برگزاری این جایزه ادبی گامی به سوی کمرنگ شدن مرزبندی های قومی و سیاسی در مباحث آب است . به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان ، دکتر مسعود میر محمد صادقی در آخرین جلسه هماهنگی آیین اختتامیه نخستین جایزه ملی داستان آب، دوم اردیبهشت ماه افزود : رویکرد صفر و یکی به آب به نوعی فرصت سوزی است و اعتدال در مسائل سازه ای و غیر سازه ای در نهایت منجر به مدیریت منابع آبی و پایداری آن می شود . مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان این که در کنار روش‌های مدیریت منابع آب توجه به مسائل اجتماعی ، فرهنگی ضروری است ، تصریح کرد : این جشنواره به دنبال ایجاد مفهومی برای بازنمایی تصویر وضعیت منابع آب ایران در قالبی ادبی بود تا ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات