گزارش اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی منابع انسانی دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستانها

گزارش اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی منابع انسانی دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستانها

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، واحد منابع انسانی سازمان در گزارش ماهیانه خود اقدامات انجام یافته در زمینه تهیه آئین نامه حقوق و دستمزد و متمرکز نمودن و وحدت رویه در قراردادهای نیروی انسانی سازمان را تشریح کرده است.

متن گزارش واحد منابع انسانی سازمان را ملاحظه می فرمائید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات