برگزاری جلسه کارگروه عوارض ناشی از آلایندگی صنایع،دوره چهارم سال ۱۳۹۷در اردیبهشت سال جاری باحضورمدیرکل استان و مسئولین ادارات تابعه

برگزاری جلسه کارگروه عوارض ناشی از آلایندگی صنایع،دوره چهارم سال ۱۳۹۷در اردیبهشت سال جاری باحضورمدیرکل استان و مسئولین ادارات تابعه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات