برگزاری دوره آموزشی توانمند سازی کارشناسان شهرسازی شهرداری بیرجند

برگزاری دوره آموزشی توانمند سازی کارشناسان شهرسازی شهرداری بیرجند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

  منبع خبر

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات