برگزاری دوره آموزشی راه اندازی سیستم تدارکات در ساختمان مرکزی شهرداری رشت

برگزاری دوره آموزشی راه اندازی سیستم تدارکات در ساختمان مرکزی شهرداری رشت

به گزارش خبر مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت نخستین دوره آموزشی راه اندازی سیستم تدارکات در روز سه شنبه مورخ ۳-۲-۹۸ ساعت ۱۵-۱۳ برای بخشی از حوزه های ستادی (بخش اول- ۱۹ حوزه) در سالن جلسات معاونت مالی و اقتصادی برگزار گردید. جلسه دوم (سایر حوزه ها) نیز در حال برنامه ریزی جهت برگزاری است.


لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات