تشکیل جلسه کمیته تسهیل در منطقه چهار شهرداری اراک

تشکیل جلسه کمیته تسهیل در منطقه چهار شهرداری اراک

شهردار منطقه چهار اراک خبر داد : پیرو جلسات کمیته تسهیل که به منظور تسریع در امور شهروندان برگزار می گردد ، جلسه مذکور با حضور نادری و رحمتی از اعضای شورای اسلامی شهر ، همچنین مهندس ستوده نیا سرپرست معاونت شهرسازی و معماری ، به اتفاق مدیران حقوقی و بازرسی ، تشکیل و ضمن بررسی پرونده های ارائه شده از سوی شهروندان ، تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
در این جلسه ک بررسی و رسیدگی به پرونده های مربوطه به منظور اتخاذ تدابیر لازم از حیث جنبه های فنی و شهرسازی و حقوقی همچنین تبادل نظر پیرامون موارد مطرحه و تصمیمات لازم از سوی اعضای کمیته اتخاذ گردید.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات