برگزاری جلسه کارگروه سلامت اداری شرکت آب منطقه ای کرمان

در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۹۸ جلسه کارگروه سلامت اداری شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور اعضاء کارگروه در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۹۸ جلسه کارگروه سلامت اداری شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور اعضاء کارگروه در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهندس طهرانی رئیس گروه بازرسی و عملکرد شرکت آب منطقه ای کرمان، نامه مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت مدیریت منابع آب ایران را قرائت نمود.

با توجه به موارد اشاره شده در این نامه در خصوص اجرایی نمودن راه حل های اصلاحی در جهت رفع نقاط آسیب پذیر و اثر بخشی اقدامات اصلاحی انجام شده و تدوین گزارش مربوطه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

همچنین چک لیست راهنمای ارزیابی شاخص ارتقاء سلامت اداری مورد بررسی و اولیت بندی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات