تقدیر و تشکر استاندار خوزستان از مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان

تقدیر و تشکر استاندار خوزستان از مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان

استاندار خوزستان صبح چهارشنبه از مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان تقدیر کرد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات