برگزاری مراسم روز زمین پاک و هفته سلامت در شهرستان مهر

برگزاری مراسم روز زمین پاک و هفته سلامت در شهرستان مهر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات