۵۲۰ متر از جداول محدوده منطقه شش رنگ آمیزی شد

۵۲۰ متر از جداول محدوده منطقه شش رنگ آمیزی شد

در ادامه فعالیت های خدمات شهری و به منظور ایجاد جلوه های زیبای دیداری در اماکن عمومی ۵۲۰ متر از جداول محدوده منطقه شش شهرداری اهواز رنگ آمیزی شد.

در ادامه فعالیت های خدمات شهری و به منظور ایجاد جلوه های زیبای دیداری در اماکن عمومی ۵۲۰ متر از جداول محدوده منطقه شش شهرداری اهواز رنگ آمیزی شد.

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه شش اهواز ، محمد عتاب اهوازی گفت: در راستای آماده سازی منطقه و زیباسازی مناظر شهری و خدمات رسانی بهتر و بیشتر یه شهروندان ۵۲۰ متر از جداول مسیر چهار باند و کوی سلیم آباد رنگ آمیزی شد.

وی در ادامه افزود:همزمان با انجام عملیات رنگ آمیزی جداول، نرده ها، مبلمان و وسایل بازی پارک های سطح منطقه نیز توسط حوزه خدمات شهری منطقه پاکسازی و رنگ آمیزی شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اهواز

    منبع خبر

    شهرداری اهواز

    شهرداری اهواز یک شهرداری در شهر اهواز می باشد

      نظرات