روابط عمومی شهرداری رامسر/ دیدار پروفسور همایون از اساتید پیشکسوت دانشگاه تهران با مهندس کحالی شهردار رامسر ، بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل شهری و زیست محیطی

روابط عمومی شهرداری رامسر/ دیدار پروفسور همایون از اساتید پیشکسوت دانشگاه تهران با مهندس کحالی شهردار رامسر ، بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل شهری و زیست محیطی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رامسر

  منبع خبر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر یک شهرداری در شهر رامسر می باشد

   نظرات