روابط عمومی ها در توسعه سازمان ها نقش بارزی دارند

مدیر کل روابط عمومی استانداری در همایش مدیران ارشد روابط عمومی های استان در سد کمال صالح گفت: با استفاده از ظرفیت روابط عمومی می توان دسترسی به اهداف توسعه ای را تسریع کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، ابوالحسن خزائی پور افزود:۲۷ اردیبهشت سالروز روابط عمومی ها است و چون مقارن با ماه مبارک رمضان است، تور یک روزه روابط عمومی های استان زودتر از موعد برگزار شد.

وی خواستار توسعه عملکرد روابط عمومی ها در استان شد و گفت: با استفاده از ظرفیت روابط عمومی می توان دسترسی به اهداف توسعه ای را تسریع کرد .

مدیرکل روابط عمومی استانداری مرکزی نیز گفت: شورای روابط عمومی های استان با زیر مجموعه و کمیته های متعدد در استان شکل گرفته است .

خزائی پور افزود: استان ‌مرکزی در همسایگی لرستان، فقط ۱۳ میلیمتر کمتر از این استان بارش داشت که مدیریت شایسته خسارت سیلاب در استان به حداقل رسید .

وی اظهارداشت: جنگ اقتصادی، تحریم و اقدام ننگین علیه سپاه، سال ویژه ای را رقم زده است و برای این مهم اگاهی دادن به جامعه ضروری است .

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات