در سال ۱۳۹۷ هیچگونه مجوز برداشت مصالح رودخانه ای در شهرستان دیواندره صادر نگردید

در سال جاری نیز در دیواندره مجوزی برای برداشت مصالح رودخانه ای صادر نمی شود به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، رئیس اداره منابع آب شهرستان دیواندره گفت: باتوجه به عدم پتانسیل رودخانه ها و همچنین برداشتهای قبلی در سنوات گذشته، هیچگونه مجوزی مبنی بر برداشت شن و ماسه در کل رودخانه های سطح شهرستان دیواندره برای هیچ شخص حقیقی یا حقوقی اعم از کارگاههای دانه بندی و شهرداری صادر نشد. محمد محمدی افزود: جهت حفاظت و صیانت از منابع آبی و حریم و بستر رودخانه ها، برداشتهای غیرمجاز با همکاری دادستانی شهرستان دیواندره در سال ۹۷ کاملا کنترل و متوقف گردید. وی اظهار داشت: در جلسات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان مصوب گردید که در صورت نیاز به برداشت کارگاه های دانه بندی شن و ماسه در سال جاری، از معادن کوهی استفاده شود و مقرر گردیده برداشتی در بستر روخانه ها همانند سال ۹۷ ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات