جلسه کمیسیون بانک و بیمه در محل شورای مرکزی برگزار شد.

جلسه کمیسیون بانک و بیمه در محل شورای مرکزی برگزار شد.


جلسه کمیسیون بانک و بیمه در محل شورای مرکزی برگزار شد.

در جلسه کمیسیون بانک، بیمه، بازرسی فنی و مالیات شورای مرکزی که روز سوم اردیبهشت ۹۸ در محل شورای مرکزی با حضور مدیر عامل صندوق مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزارگردید، ابتدا مهندس عبداله امرالهی رئیس کمیسیون اقدامات انجام شده در رابطه با بیمه مسئولیت مهندسین و نحوه تاسیس یا ایجاد شرکت کارگزاری بیمه برای بهینه نمودن خدمات بیمه ای در راستای یکپارچه¬سازی خدمات در سطح کشور گزارش داد.
در ادامه آقای مهندس اسماعیلیان مدیر عامل صندوق مشترک ضمن استقبال از اقدامات انجام شده در رابطه با موضوع بیمه های مسئولیت و کارگزاری بیمه و سایر خدمات مشترک به ارائه دیدگاههای خود پرداخت و سپس سایر دستورات جلسه  بررسی و جمع بندی شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات