بازدید جمعی از آموزگاران از تالاب بین المللی کمجان در روز جهانی زمین پاک

بازدید جمعی از آموزگاران از تالاب بین المللی کمجان در روز جهانی زمین پاک

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات