استفاده از کامپوزیت باعث افزایش عمر ساختمانها

استفاده از کامپوزیت باعث افزایش عمر ساختمانها

www.bananews.irمدیر گروه کامپوزیت پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با بیان اینکه صنعت کامپوزیت در ایران مانند سایر صنایع روبه توسعه است گفت: استفاده از کامپوزیت عمر ساختمان را تا حد بسیار زیادی افزایش می دهد.

حمید رحیمی افزود: ‌ارائه آمار در ایران در خصوص تولید محصولات کامپوزیتی تا حدی مشکل است. رحیمی ادامه داد: دلیل این امر وجود یک سری کارگاه های زیر پله ای است که در جایی به ثبت نرسیده اند و آمارهایی که جمع آوری و ارائه می شود از طریق صنایع بزرگ است. وی اظهار داشت: به طور کلی صنعت کامپوزیت در ایران مانند سایر صنایع رو به توسعه است و ایران در بین کشورهای همسایه در زمینه صنعت کامپوزیت از موقعیت خوبی برخوردار است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ادامه داد: تا رسیدن به کشورهای توسعه یافته راه زیادی در پیش داریم و این امر نیاز به سرمایه گذاری بیشتری دارد. رحیمی با بیان اینکه امروزه استفاده از صنعت کامپوزیت در کشور رو به افزایش است گفت: این صنعت در قایق سازی ، ساختمان سازی ، خودرو سازی و تولید قطعات کاربرد زیادی دارد و رو به افزایش است.

رحیمی افزود: سبک بودن ، قابلیت جایگزینی قطعات فلزی ، مقاومت در برابر خوردگی از جمله مزایای کامپوزیت است. وی ادامه داد: به عنوان مثال در جنوب کشور که شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب است ، در اسکلت ساختمان از آرماتورهای فلزی استفاده می کنند؛ در حالی که اگر از کامپوزیت استفاده شود عمر ساختمان تا حد بسیاری زیادی افزایش می یابد.

مدیر گروه کامپوزیت در پژوهشگاه پلیمر با بیان اینکه محصولات متنوعی از صنعت کامپوزیت می توان در کشور تولید کرد گفت: البته استفاده از کامپوزیت نیاز به فرهنگ سازی دارد و در این میان دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نقش مهمی در فرهنگ سازی آن دارند.

منبع:شاسا

 

 

 

    نظرات