بازدید سرپرست شهرداری ساری از نحوه برگزاری آزمون غیرحضوری کارکنان شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات