ورود روزانه ۵۲۰ تن پسماند به سایت پسماند شهرداری

ورود روزانه ۵۲۰ تن پسماند به سایت پسماند شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

  منبع خبر

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات