حضور محمد حسن عاقل منش، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت در نمایش این گل برای کیست؟ (تئاتر درمانی) به کارگردانی ابراهیم حسن زاده و تجلیل از عوامل اجرایی این نمایش

حضور محمد حسن عاقل منش، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت در نمایش این گل برای کیست؟ (تئاتر درمانی) به کارگردانی ابراهیم حسن زاده و تجلیل از عوامل اجرایی این نمایش

به روایت تصویر ؛
حضور محمد حسن عاقل منش، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت در نمایش این گل برای کیست؟ (تئاتر درمانی) به کارگردانی ابراهیم حسن زاده و تجلیل از عوامل اجرایی این نمایش
حضور محمد حسن عاقل منش، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت در نمایش این گل برای کیست؟ (تئاتر درمانی) به کارگردانی ابراهیم حسن زاده و تجلیل از عوامل اجرایی این نمایش
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات