توزیع مخازن سه گانه تفکیک پسماند ویژه ادارات و مدارس در هفته آخر فرورد...

توزیع مخازن سه گانه تفکیک پسماند ویژه ادارات و مدارس در هفته آخر فرورد...

حمیدرضا قناتی سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در این خصوص گفت: آشنا ساختن اقشار جامعه با روش های کاهش تولید پسماند، تفکیک از مبدا و مشارکت در چرخه بازیافت تنها با حسن نظارت و حس مسوولیت ممکن خواهد شد.
وی افزود: سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک با توجه به رسالت ذاتی خویش و در مسیر اجرای قانون مدیریت پسماندها در جهت ترغیب و آگاه سازی شهروندان برای مشارکت در طرح تفکیک از مبدا و چرخه بازیافت، اقدام به تهیه مخازن سه گانه تفکیک پسماند ویژه ادارات و مدارس نموده که با استفاده از آن کاغذ، پسماند خشک و پسماند ویژه در مدارس و ادارات تفکیک می شود.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات