برگزاری جلسه بررسی تجربه سیلاب فروردین ماه ۹۸

جلسه بررسی تجربه سیلاب فروردین ماه ۹۸ و گزارش خطر پذیری نقاط مختلف استان از سیلاب های اخیر با حضور نمایندگان معاونت ها و مدیران حوزه ستادی شرکت آب منطقه ای کرمان تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۹۸ جلسه بررسی تجربه سیلاب فروردین ماه ۹۸ و گزارش خطر پذیری نقاط مختلف استان از سیلاب های اخیر با حضور نمایندگان معاونت ها و مدیران حوزه ستادی شرکت آب منطقه ای کرمان به ریاست مهندس نمازیان معاون برنامه ریزی شرکت در محل اتاق معاونت برنامه ریزی تشکیل گردید.

در این جلسه با توجه به موارد اعلام شده توسط مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت در خصوص طرح اضطراری مقابله با سیل استان و همچنین گزارش تجربه سیلاب فروردین ماه سال جاری بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

با توجه به اظهار نظر اعضاء جلسه در خصوص چگونگی تکمیل مستندات و تهیه گزارش مبسوط در این خصوص حاضرین جلسه نظرات خود را ارائه نمودند.

لازم به ذکر است در پایان جلسه در خصوص تهیه گزارش مربوطه تقسیم وظایف بین حوزه های مختلف صورت پذیرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات