استقبال مهندس علیزاده از اقداماتی در جهت افزایش روحیه نشاط...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان طی بازدید از دفتر نماینده مجری طرح تعادل بخشی شرکت که با گل و گیاه آراسته بود، دستور داد تا به منظور ترویج و اشاعه نشاط، طراوت و آرامش محیط کار، این حرکت مثبت اطلاع رسانی گردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، به منظور افزایش روحیه نشاط و مثبت و بالارفتن کیفیت کار، مهندس کرمی نماینده مجری طرح تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای کرمان با ابتکار و هزینه شخصی، محیط کار را با تهیه و نگهداری تعدادی گل و گیاه به محیطی آرام بخش و نشاط آور برای کارکنان و مراجعین خود به وجود آورده است.

طی بازدید مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان از اتاق کار دفتر طرح تعادل بخشی شرکت، این کار مورد استقبال و تایید ایشان قرار گرفت.

مهندس علیزاده دستور دادند تا به منظور ترویج و اشاعه نشاط، طراوت، آرامش محیط کار و روحیه همکاران، این حرکت مثبت اطلاع رسانی گردد.

لازم به ذکر است، شرایط مناسب و محیط مساعد در ایجاد روحیه مثبت کارمندان موثر است و افراد در هر سطحی که هستند قادرند با توجه به امکانات سازمان و ذوق و سلیقه های خاص شرایطی برای ایجاد احساس آرامش، آسایش و رضایت فراهم آورند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات