بازدید مهندس علیزاده و هیئت همراه از پروژه سد قدرونی

بازدید مهندس علیزاده و هیئت همراه از پروژه سد قدرونی

مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان به همراه مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت و مهندس امیری مجری پروژه، از پروژه سد قدرونی بازدید به عمل آوردند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۹۸ مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان به همراه مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت و مهندس امیری مجری پروژه، از پروژه سد قدرونی بازدید به عمل آوردند. پس از این بازدید جلسه ای در محل کارگاه این پروژه با حضور مدیرعامل و معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان، مجری پروژه و همچنین مدیرعامل شرکت جهاد نصر همدان و مدیرشرکت مشاور آب نیرو تشکیل گردید در ابتدای جلسه مجری پروژه گزارشی از اقدامات انجام شده و کارهای باقیمانده و نیازهای اعتباری پروژه ارائه داد و پس از آن معاون طرح و توسعه توضیحاتی در خصوص پروژه ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات