طرح مدیریت یکپارچه برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی اجرا می شود

طرح مدیریت یکپارچه برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی اجرا می شود

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه گفت: طرح مدیریت یکپارچه برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی برای خانواده های شهرداری ارومیه اجرا می شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  فرهنگ صفایی پور با بیان این که مدیریت یکپارچه منابع و برنامه های فرهنگی باعث رشد، توسعه و شکوفائی جامعه است، گفت: برنامه ریزی فرهنگی نیازمند هماهنگی میان دستگاههای تصمیم گیرنده در حوزه اجتماعی و فرهنگی است و عدم مدیریت یکپارچه هزینه های چندبرابری و چالش هایی در ارزیابی نتایج اثربخشی برنامه های فرهنگی به وجود می آورد.

صفایی پوربیان کرد: ناهماهنگی موجود بین سازمان ها و مناطق شهرداری باعث سردرگمی در اداره کرد برنامه های فرهنگی و اتلاف سرمایه های مادی و معنوی شده بطوری که تصمیم گیری در برخی موارد تضاد با یکدیگرند و ارائه راهکارهایی با عنوان "مدیریت یکپارچه برنامه های فرهنگی باعث افزایش توان و فرصت های موجود در همه ی مناطق، سازمان ها و مجموعه های شهرداری خواهد شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه اظهار کرد:  مدیریت محتوایی برنامه های فرهنگی شهرداری و تطبیق آن  با راهبردهای اساسنامه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی موجب اجرای برنامه های اجتماعی و ورزشی و ایجاد نشاط و شادابی، اجراب طرحهای گردشگری، استعدادیابی هنری و ورزشی و ترویج الگوهای همیاری و مشارکت می شود.

به گفته وی  سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی از زمان تاسیس به عنوان تخصصی ترین سازمان شهرداری  و با کارشناسان مجرب از سرمایه های گرانبها برای شهرداری ارومیه است که با شناخت ظرفیت این سازمان و بکارگیری توان بالقوه منابع مادی و معنوی و ایجاد شرایط تجمیع و هم افزایی میان تمام سازمانها، مناطق و مجموعه های شهرداری و استفاده از نظرات و پیشنهادها، در راستای اجرای طرح ساماندهی، توسعه و مدیریت یکپارچه  برنامه های فرهنگی برای خانواده بزرگ شهرداری ارومیه است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات