کفپوش گذاری و احداث پیاده رو بلوار امیرکبیر توسط شهرداری خرمشهر

کفپوش گذاری و احداث پیاده رو بلوار امیرکبیر توسط شهرداری خرمشهر

کفپوش گذاری و احداث پیاده رو بلوار امیرکبیر توسط شهرداری خرمشهر

عملیات اجرایی کفپوش گذاری و احداث پیاده رو .........

یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات