ارتباط تلفنی مستقیم مردم با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان در...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، مهندس رضاپور، مدیر عامل این شرکت ، روز دوشنبه مورخ ۰۹/۰۲/۹۷ از ساعت ۱۰:۴۵ صبح در دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی استانداری زنجان حاضر و به سئوالات تماس گیرندگان با شماره ۱۱۱سامد،پاسخ داد.

این گزارش حاکی است عمده در خواست های مردم استان از مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان شامل؛ موضوعات مرتبط با درخواست مجوز برای چاه کشاورزی ،افزایش تخصیص آب چاه در راستای برقی کردن آن،سرمایه گذاری و فروش تضمینی آب بود که مهندس رضاپور به آنها پاسخ داد.

بقیه تماسها بدلیل عدم ارتباط موضوعی با شرکت آب منطقه ای زنجان ، به واحد رسیدگی مستقر در دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری ارجاع گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات