آبدهی رودخانه های حوضه گرگانرود و قره سو تداوم دارد

آبدهی رودخانه های حوضه گرگانرود و قره سو تداوم دارد

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: میزان بارش در استان، از ابتدای سال آبی تا ۸ اردیبهشت سال جاری، ۶۶۱ میلی متر بوده است که نسبت به مدت مشابه درازمدت ۷۹ درصد و نسبت به سال آبی گذشته حدود ۸۲ درصد افزایش را نشان می دهد.. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس فرازجو اظهار کرد: با توجه به وقوع بارندگی از ۲ اردیبهشت تا ۴ اردیبهشت ۹۸ در سراسر استان به ویژه در شرق استان که در منطقه تنگراه ۱۰۷ میلی متر بوده است و روند ذوب برف ارتفاعات که منجر به افزایش و تداوم آبدهی در رودخانه های بالادست استان شده است، روز ۹ اردیبهشت ۹۸ مجموع آبدهی رودخانه گرگانرود ایستگاه گنبد و رودخانه های نرماب، چهل چای و خرمالو دربالادست سد وشمگیر حدود ۱۰۶ متر مکعب برثانیه می باشد، که تداوم آبدهی رودخانه گرگانرود و قره سو تا روزهای آتی همچنان ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات