شرکت آب منطقه ای مازندران در انجام انسداد چاه غیرمجاز حایز رتبه برتر شد.

شرکت آب منطقه ای مازندران در انجام انسداد چاه غیرمجاز حایز رتبه برتر شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران آقای مهندس جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری آب کشور در گزارشی ضمن اعلام رتبه بندی عملکردهای شرکت آب منطقه ای مازندران در ارزیابی سالانه عملکرد پروژه های طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی از شرکت آب منطقه ای مازندران در انجام بسیار خوب پروژه انسداد چاه غیرمجاز تشکر و قدردانی نمود. وی با اشاره به اهمیت این پروژه در صیانت از منابع آب زیرزمینی تلاش و برنامه ریزی های انجام شده را در راستای برنامه های ابلاغی وزارت نیرو اعلام کرد و گفت: با اجرای این پروژه شاهد صرفه جویی بسیار خوبی در استفاده از منابع آب زیرزمینی بویژه در استان مازندران که حایز رتبه برتر بوده در سال ۹۷ بوده ایم . شایان ذکر است بخش حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای مازندران موفق شد در سال ۹۷ از بین ۳۱ شرکت آب منطقه ای ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات