ارتقاء و بهبود سامانه های کلرزنی در امور آبفار باخرز

ارتقاء و بهبود سامانه های کلرزنی در امور آبفار باخرز

سرپرست امور آبفار باخرز از ارتقاء و بهبود مطلوبیت کلر باقی مانده آب شرب با نصب سامانه های کلرزنی در این امور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی سرپرست امور آبفار باخرز گفت: این امور با تهیه و نصب تاسیسات کلرزنی شامل (یک دستگاه کلرزن برقی، یک دستگاه هیدرو کلریناتور، دو دستگاه کلرزن گازی و سه عدد  کانکس) در مجتمع های شهید جعفری، ارزنه و همت آباد در راستای ارتقای ضریب ایمنی و امنیت آب شرب تحویلی به مشترکین  در باخرز اقدام نموده است.

مجید بخشی هزینه اجرای این پروژه را که از محل صندوق توسعه ملی در قالب پروژه های اجرایی به بهره برداری رسیده، ۹۰۰ میلیون ریال ذکر کرد.

بخشی، تعداد سامانه های گندزدایی باخرز را ۲۸ دستگاه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر میزان مطلوبیت میکروبی کلر باقی مانده آب شرب در شهرستان ۹۹ درصد می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات