انتقاد از خود، نقطه آغاز حرکت به جلو

انتقاد از خود، نقطه آغاز حرکت به جلو


انتقاد از خود، نقطه آغاز حرکت به جلو

مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با ماهنامه فنی و مهندسی شمس، مهمترین برنامه های شورای مرکزی جهت ایجاد تعامل سازنده و ترسیم روابط با وزارت راه و شهرسازی را تشریح کرد.
مهندس رجبی در این گفتگو ی مبسوط، اظهار داشت: اولین بحث این است که باید گام‌های جدی در جهت اعتمادسازی برداریم. انصاف نیست این طور تلقی شود که شورای مرکزی در صدد یک نوع تقابل با وزارت راه و شهرسازی بوده است، بلکه برعکس درصدد انجام تکالیف و وظایف است که قانون بر عهده آن گذاشته است. با این حال اگر شکلی از تقابل نیز موجود بوده، به دلیل اصرار طرفین در دفاع از مواضع خود بوده که این به معنای تقابل دو دستگاه نیست.
به گفته رئیس شورای مرکزی، هم اکنون اتفاقات خوبی در وزارتخانه رخ داده است که به نظر می رسد طرفین و به ویژه شورای مرکزی باید گفتگوی موثرتری با وزیر و معاون محترم و مدیران جدید داشته باشند.
این مسئله می‌تواند موید این نکته باشد که شورای مرکزی خود آغازگر اصلاحات بوده و معتقد است آنچه که به عنوان عارضه در رابطه وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان اتفاق افتاد، تنها باعث به تعویق افتادن این اصلاحات شد و طبیعی است که اگر شورای مرکزی در مسیر اصلاحات گام بردارد، هم هزینه ها کمتر می شود و هم اقدامات اجرایی تر و مثمرثمر تر خواهد بود .
به گفته مهندس رجبی، در این راستا گفتگوها شروع شده و در چندین نوبت اتفاق افتاده است. به خصوص آنکه معاون محترم وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای مرکزی حضور یافت و این در حالی است که در چند ماه اخیر چنین اتفاقاتی به ندرت رخ داده بود.
او می افزاید: این موضوع بسیار کمک کرد و خروجی جلسه به نوعی بود که هم رضایت اعضای شورای مرکزی و هم رضایت خود وزارتخانه جلب شد و امیدواریم که در گام های بعدی با همکاری یکدیگر بتوانیم نقاط ضعف و چالش‌های سازمان را بهتر بشناسیم و به رفع آنها بپردازیم.
مهندس رجبی در این مصاحبه می گوید: هنگامی که از انضباط تشکیلاتی صحبت میکنیم منظور هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ فرایند است.
یعنی هم به دنبال ساختارهای تعریف شده هستیم و هم به دنبال فرآیندهای تعریف شده و مورد قبولی که منجر به یک انضباط تشکیلاتی می شود و یا در بحث شفافیت مالی وجود دارد.
از دیدگاه وی ضرورت دارد که سازمان نظام مهندسی ساختمان ، اعضای خود را قانع کند که آنچه به دست می‌آورند باید در یک بستر درست حفظ کنند که منطبق با مصوبات مجامع باشد و این گام دوم است. بنابراین در این حوزه چالش هایی داریم که باید با آنها مواجه شویم و راه حل های درست و موثری برای آنها پیدا کنیم
نکته سوم از دیدگاه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، ارتقاء خدمات مهندسی یعنی پیشانی ارتباط سازمان نظام مهندسی ساختمان با مردم است.
این امر باعث می‌شود که مردم در هر جایگاهی که سازمان نظام مهندسی ساختمان تصمیم گیری کند به راحتی اعتماد کنند و کارشان را به دست مهندسین بسپارند.
از دیدگاه مهندس رجبی اینها سه چراغ راهنمایی هستند که هر کدامشان مسیر را برای ادامه راه روشن می نمایند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در مصاحبه با نشریه شمس همچنین در مواردی چون اصلاح بخشنامه هایی که اخیراً معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام نموده و نیز نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در برنامه های جدید دولت برای ایجاد مسکن انبوه برای اقشار متوسط و نیز موارد مرتبط با مشارکت سازمان در بحث نوسازی و بهسازی مکان های آسیب دیده از سیل سخن گفته است.
مشروح این مصاحبه را می توانید در ماهنامه فنی و مهندسی شمس سال شانزدهم شماره ۱۱۶ منتشرشده در فروردین‌ماه ۱۳۹۸ مطالعه فرمایید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات