کشف سه قبضه اسلحه و مهمات قاچاق و اجزاء پنج راس پازن و قوچ  وحشی در مشهد

کشف سه قبضه اسلحه و مهمات قاچاق و اجزاء پنج راس پازن و قوچ وحشی در مشهد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات