مشارکت مردم در مدیریت شهرى رمز موفقیت در زیبا سازى شهر و رسیدن هر چه سریعتر به اهداف مطلوب

مشارکت مردم در مدیریت شهرى رمز موفقیت در زیبا سازى شهر و رسیدن هر چه سریعتر به اهداف مطلوب

مشارکت مردم در مدیریت شهرى رمز موفقیت در زیبا سازى شهر و رسیدن هر چه سریعتر به اهداف مطلوب

داود دارابى در جلسه ای مشترک ............

دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات